Dyma rai o’r tiwtorialau arbed hadau gorau sydd ar gael. Os mai dim ond un y byddwch chi’n ei wylio, gwyliwch yr un cyntaf – Saving Seed gan Charles Dowding, oherwydd bydd yn rhoi trosolwg meistrolgar hawdd ei wylio i chi sy’n cynnwys llond berfa, yn llawn gwybodaeth sylfaenol a gwybodaeth bwysig arall i’ch rhoi ar ben ffordd.

 

A dyma un dda am wneud compost.